Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging Lidmaatschap (klik hier voor opzeggingsformulier)

1.   Het lidmaatschap loopt per jaar en is tussentijds niet opzegbaar (zie verenigingsstatuten artikel 6 lid 3 en inschrijf-/machtigingsformulier). Opzeggingen dienen schriftelijk en tijdig (voor 01 december) bij het secretariaat binnen te zijn. Dit kan door dit opzeggingsformulier in te vullen per mail of post te sturen naar het secretariaat@duikteam-de-oester.nl (let er zelf op dat u een bevestiging ontvangt).

2.   Afmelden vóór 01 december betekent in principe dat je géén contributieverplichtingen hebt voor het nieuwe jaar.

3. Bij het opzeggen van het lidmaatschap na deze datum wordt er € 70,- in rekening gebracht bij de eerstvolgende contributieverrekening. Dit bedrag is om onder meer vaste kosten, zoals inschrijving bij de NOB en diverse verzekeringen, kostendekkend te krijgen.